CSS Buttons with Images by Css3Menu.com

 
 

Rapporter

Rapporter

Löpande rapporter om företagets resultat och ställning levereras varje månad. Via vår Onlinetjänst eller via mail kan ni studera företagets resultat och balans.

Vill Ni ha fördjupad analys av företaget kan Ni beställa det från oss. Det kan vara budgetar, likviditetsprognoser, nyckeltal samt övrig analys av företagets utveckling. Utifrån dessa analyser försöker vi även presentera idéer och förslag på konstruktiva lösningar.

"Ekonomichef"

Vi kan biträda dig vid separata ekonomimöten med företagsledningen, bank, myndigheter eller ta en aktiv del i bolagets styrelse via adjungerande platser.

Effektiv rapport och analyskostnad

Eftersom Admeco redan ombesörjer all din löpande administration blir tilläggskostnaden för rapport- och analysarbetet minimalt i förhållandet till nyttan.

     
 

 

 

 

Syftet med ekonomichefstjänsten är att du utan egen personal skall kunna "köpa in" kompetensen vid de tillfällen då det bäst behövs och till mycket rimliga kostnader.