CSS Buttons with Images by Css3Menu.com

 
   

Bokslut
     

Bokslut

Att göra årsbokslut handlar om att avsluta den löpande bokföringen för ett räkenskapsår. Med det menas att man sammanställer alla transaktioner under året samt gör s.k. bokslutsdispositioner, till exempel fonderar medel i skatteutjämningsreserver, periodiseringsfonder m m och redovisar den sammanställda informationen i en balans- och resultaträkning för räkenskapsåret.

Årsbokslut

För en enksild firma med låg omsättning kan ett förenklat bokslut ske, men för större företag måste ett mer detaljerat årsbokslut göras.

Ett årsbokslut behöver inte offentliggöras.

Årsredovisning

Ett Aktiebolag måste dessutom sammanställa en årsredovisning (med årsbokslut) som skall enligt årsredovisningslagen (ÅRL) innehålla:


     
           
   

 

Förvaltningsberättelse
Balansräkning
Resultaträkning
Vissa tilläggsupplysningar i form av noter
Eventuellt revisionsberättelse

Årsredovisningen offentliggörs av bolagsverket.

Vi sammanställer bokslut och årsredovisning för ditt företag.