CSS Buttons with Images by Css3Menu.com

 
 

Bokföring/ Redovisning

Bokföring/ Redovisning

Vi ser till att samtliga transaktioner registreras på tillförlitligt sätt samt att moms och skatter deklareras inom föreskriven tid. I vår Online tjänst kan ni löpande föja Ert företags resultat och likviditet..

Bokslut

Vi ombesörjer att dina årssammanställningar dokumenteras i ett årsbokslut/ årsredovisning som gör att din eventuella revision blir enkel och kostnadseffektiv.

Löpande rapportering

Vi ser till att du löpande får rapporter avseende resultat - och ställning.

Komplett redovisning av moms och skatter

Vi ombesörjer att rapporteringen alltid uppfyller kraven från myndigheterna. Vi kan även som ombud sköta företagets deklarationer.

 
   

Effektiv bokföringskostnad

Om vi redan sköter leverantörsreskontra, kundreskontra och löneredovisning är 80-90 % av bokföringen redan gjord. Bokföringen blir med vårt system integrerade och mycket kostnadseffektiva. Dessutom tar vi i samband med årsbokslut även fram alla erforderliga underlag för revisorerna vilket gör att även revisionen blir kostnadseffektiv.